Terapi ve Danışmanlık

Terapiler

Bireysel terapi

Bireysel
Psikoterapi

Bireylerin duygusal ve davranışsal sorunlarının çözümünü, ruh sağlıklarının geliştirilmesi ve korunmasını amaçlayan, terapist ve danışan arasında karşılıklı güven ilişkisine dayalı terapi çeşididir.

Aile ve çift Terapisi

Aile ve
Çift Danışmanlığı

Bireylerin diğer insanlarla kurdukları ilişkiler, ruh sağlıkları ve duygusal doyumları açısından çok önemlidir. Özellikler ebeveyn, eş ve çocuklar gibi kişilerle kurulan yakın ilişkilerde, bu rol daha belirgin bir hal alır. Bu yakın ilişkilerden birisi olan evlilik ilişkisinde, eşler zaman zaman çatışmalar, zorlu ve sıkıntılı dönemler yaşayabilirler.

Image

Cinsel
Terapi

Cinsel terapi, cinsel sorunlar konusunda eğitim almış deneyimli psikiyatrist ve psikologlar tarafından cinsel sorunları olan birey ya da çiftlere uygulanan bir tür kognitif davranış tedavisidir.

Farmakolojik ilaçla tedavi

Farmakolojik (İlaçla)
Tedavi

Günümüzde ruhsal hastalıklarda hem ilaçlı tedaviler hem de psikoterapi tedavileri kullanılmaktadır. Ancak ruhsal hastalıklar daha ziyade soyut bir rahatsızlık gibi görüldüğünden sanki ilaçla tedavi edilmeyecekmiş şeklinde genel ve yanlış bir inanış bulunmaktadır. Ayrıca bu ilaçların yan etkilerinin çok olduğu, bağımlılık yaptığı şeklinde ki düşünceler de bu yanlışı desteklemektedir.

 EMDR terapi

EMDR
Terapisi

Göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işleme, psikoterapist Francine Shapiro'nun geliştirdiği, ABD'de 1987 yılında yaratılan travma arkası tedavi yöntemidir

Çocuk ve Ergen danışmanlığı

Çocuk ve Ergen
Danışmanlığı

Büyüme sürecinde duygusal, zihinsel ya da davranışsal sorunlar yaşayan çocuk ve ergenlerle bire bir yürütülen danışmanlık hizmetidir.

Image

"Kendini bilmek, tüm bilgeliğin başlangıcıdır."

Aristoteles